Adoptionscentrum får tillstånd att förmedla adoptioner från Togo och Chile

MFoF har beslutat att ge Adoptionscentrum tillstånd att förmedla internationella adoptioner av barn från länderna Togo och Chile.

Adoptionscentrum har ansökt om att få förmedla adoptioner från Togo i Västafrika och Chile i Sydamerika. MFoF har bedömt att de krav som gäller är uppfyllda och beviljat auktorisation för länderna. Beslutet gäller perioden 24 oktober 2016 ─ 31 december 2017.

För att kunna förmedla adoptioner krävs, utöver auktorisation från MFoF, tillåtelse från behörig myndighet i det andra landet.

Uppdaterad: 2016-10-27

Uppdaterad: 2016-10-27