Adoptioner från Kenya

Kenyanska regeringen beslutade den 27 november 2014 att stoppa internationell adoption. I sitt pressmeddelande skrev den kenyanska regeringen att skälet till beslutet är brister i den kenyanska lagstiftningen. Den kenyanska regeringen anser att det finns en risk för att institutioner, adoptionsorganisationer och advokatbyråer utnyttjar luckor i lagen för att utöva trafficking maskerad som välgörenhet. Underlag för beslutet är bl.a. en FN-rapport om trafficking (Global Report on Trafficking in Persons 2014från United Nations Office on Drugs and Crime, UNDOC). 

Den 20 februari meddelade den kenyanska regeringen att de tillsatt en expertkommitté som ska granska det kenyanska adoptionssystemet och pågående adoptionsärenden. Det är i nuläget oklart vad detta kommer att innebära i praktiken. 

MIA fortsätter att arbeta för att få fram mer information. Vi har kontakt med ambassaden i Nairobi och kollegor i andra länder. I dagsläget har vi ingen ytterligare bekräftad information.

Uppdaterad: 2015-03-31

Uppdaterad: 2015-03-31