Aktuellt - Arkiv

MFoF flyttas till Skellefteå 2018

Regeringen har beslutat att flytta Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) från Stockholm till Skellefteå. Verksamheten ska vara igång i de nya lokalerna under september 2018.

Vårdnadsutredningen har lämnat sitt betänkande

Den 8 februari lämnade vårdnadsutredningen sitt betänkande Se barnet! Utredningen har kommit fram till att barnrättsperspektivet har stärkts, men pekar också på förbättringsområden. Till exempel föreslås ett obligatoriskt informat...