Aktuellt - Arkiv

Nu finns blanketter i set

Nu finns FÖR-, MF-, och S-protokoll i set med utredningsprotokoll, bekräftelse och anmälan om gemensam vårdnad.

Välkommen att träffa oss i Almedalen!

MFoF är på plats i Almedalen, i år med fokus föräldraskapsstöd. Liksom tidigare år finns vi på Barnrättstorget, i tältet utanför Gotlands Konstmuseum.

MFoF flyttas till Skellefteå 2018

Regeringen har beslutat att flytta Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) från Stockholm till Skellefteå. Verksamheten ska vara igång i de nya lokalerna under september 2018.