Om MFoF

Många människor kan inte få egna barn.
I stället för att föda ett barn
kan de adoptera ett barn
som någon annan har fött
men inte kan ta hand om.
När någon adopterar ett barn
är det för att barnet ska få det så bra som möjligt.
Barnet får föräldrar och ett tryggt hem.

Barn som adopteras av svenska föräldrar 
kommer ofta från ett annat land än Sverige.
 
I Sverige finns en myndighet
som arbetar med adoptionsfrågor.
Den myndigheten heter MFoF.
MFoF betyder Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.
 
MFoF arbetar efter regler som riksdagen och regeringen har skrivit.
15 personer jobbar hos MFoF.  
Sveriges regering bestämmer vem som ska vara chef på MFoF.
MFoF har ett insynsråd, 
en grupp människor som ger råd till myndighetens chef.

Det finns flera organisationer som jobbar med adoptioner. 
Organisationerna ska följa lagen
och olika bestämmelser om att barn ska ha det bra.  
FN:s barnkonvention är till exempel en viktig bestämmelse.
 
MFoF kontrollerar att organisationerna följer lagen 
och att organisationerna gör det som är bäst för barnet. 
MFoF bestämmer också vilka organisationer som ska få 
sköta adoptioner. Länk till adoptionsorganisationer.

MFoF ger adoptionsorganisationerna pengar från staten. 
MFoF undersöker hur mycket det kostar
att adoptera ett barn från ett annat land 
med hjälp av adoptionsorganisationerna.
MFoF arbetar också tillsammans med organisationer 
som drivs av personer som är adopterade, 
och ser till att de också får pengar från staten. 

Här kan du läsa mer om hur det går till att adoptera 
ett barn från ett annat land. Länk till "Att adoptera".
 
MFoF är med på möten, konferenser, 
med andra länder.
 
Haagkonventionen från år 1993 innehåller regler
för hur barn får adopteras mellan länder.
I de reglerna står det 
att varje land ska ha en myndighet
som har ansvar för att landet följer reglerna. 
MFoF är den myndigheten i Sverige.
Länk till Haagkonventionen.
 
Det finns en bok
om adoptioner från andra länder.
Boken ska hjälpa socialnämnder
när de ska bestämma om vem som ska få adoptera.  
Länk till Handboken.

MFoF jobbar med att informera 
och hjälpa myndigheter, organisationer 
och människor i Sverige.
 
MFoF ska se till att de som jobbar med adoptivbarn 
får veta mycket om adoptivbarnens bakgrund 
och vad barnen behöver.
 
MFoF följer forskning om adoptioner 
och jobbar för att det ska bli ännu mer forskning 
om adoptioner. 

Uppdaterad: 2019-05-17

Uppdaterad: 2019-05-17