Kontakta oss

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF

Box 308, 101 26 STOCKHOLM
Besöksadress: Torsgatan 11, Stockholm
Telefon: 08-545 556 80 (växel, öppen vardagar 9.00–15.00)
E-post registrator: info@mfof.se
Organisationsnummer: 202100-4169

Vi registrerar alla handlingar som kommer in till oss. Det kan till exempel handla om e-post, brev, ansökningar och utredningar. E-postmeddelanden till myndigheten kommer till registrator. Ange namn, e-postadress, postadress och telefonnummer för snabbare handläggning.

Frågor om familjerätt och enskilda adoptioner

Måndagar och torsdagar 9.00–11.00 har vi telefontid för kommuners frågor om familjerättsliga ärenden och om ärenden som rör enskild adoption.

Om våra möjligheter att svara

MFoF kan bara ge upplysningar om lagstiftning och tillgänglig kunskap. Vi avgör inte om kommuner gör rätt eller fel och tar inte ställning i enskilda ärenden. 

Kontakta medarbetare

Gå till kontaktuppgifter för vår personal

Uppdaterad: 2017-11-09