Kontakta oss

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF

Box 308, 101 26 STOCKHOLM
Besöksadress: Torsgatan 11, Stockholm
Telefon: 08-545 556 80 (växel, öppen vardagar 9.00–15.00)
E-post registrator: info@mfof.se
Organisationsnummer: 202100-4169

Vi registrerar alla handlingar som kommer in till oss. Det kan till exempel handla om e-post, brev, ansökningar och utredningar. E-postmeddelanden till myndigheten kommer till registrator. Ange namn, e-postadress, postadress och telefonnummer för snabbare handläggning.

Telefontid om familjerätt och adoptioner

I sommar flyttar MFoF till Skellefteå. Från och med midsommar och fram till september kommer vi ha begränsade möjligheter att svara i telefon. Du kan alltid mejla din fråga till info@mfof.se.

Telefontiden är kl 09-11 samtliga dagar. 

v. 25
Torsdag (familjerättsliga frågor)
Torsdag (internationella adoptioner)

v. 26
Torsdag (familjerättsliga frågor)
Torsdag (internationella adoptioner)

v. 27
Torsdag (internationella adoptioner)

v. 28
Måndag (familjerättsliga frågor)
Måndag (internationella adoptioner)

v. 29
Måndag (familjerättsliga frågor)
Torsdag (internationella adoptioner)

v. 30
Torsdag (internationella adoptioner)

v. 31
Torsdag (internationella adoptioner)

v. 32
Torsdag (internationella adoptioner)

v. 33
Torsdag (familjerättsliga frågor)
Torsdag (internationella adoptioner)

v. 34
Torsdag (familjerättsliga frågor)
Torsdag (internationella adoptioner)

v. 35
Torsdag (familjerättsliga frågor)
Torsdag (internationella adoptioner)

 

Vanliga frågor från handläggare

Om din fråga gäller handläggningen av ett ärende så kanske svaret finns bland våra vanliga frågor.

Faderskap och föräldraskap
Vårdnad, boende och umgänge
Internationell adoption

MFoF tar inte ställning i enskilda ärenden

MFoF kan bara ge upplysningar om lagstiftning och tillgänglig kunskap. Vi avgör inte om kommuner gör rätt eller fel och tar inte ställning i ärenden. 

Kontakta medarbetare

Gå till kontaktuppgifter för vår personal

Uppdaterad: 2018-06-20