Vem gör vad?

En internationell adoption berör många verksamheter. MFoF har tillsyn över de svenska adoptionsorganisationernas förmedling av internationella adoptioner. Vi ger också information till yrkesverksamma, andra myndigheter och allmänheten. I många frågor som rör adoption är det dock andra myndigheter som ska ge information och fatta beslut.

     
MFoF  

Ansvarar för kunskapsstyrning gentemot kommunerna

Auktoriserar adoptionsorganisationer

Utövar tillsyn över adoptionsorganisationernas förmedlingarbete

     
Adoptionsorganisationerna    Förmedlar internationella adoptioner.
   
Socialnämnden i kommunen   Hänvisar till obligatorisk föräldrautbildning, tar beslut om medgivande, ansvarar för råd och stöd till familjen efter adoptionen.
   
Inspektionen för vård och omsorg   Ansvarar för tillsyn över kommunens arbete.
   
Försäkringskassan   Betalar ut adoptionsbidrag, barnbidrag, föräldrapenning m.m.
   
Skatteverket   Hanterar personnummer, namn m.m.
   
Migrationsverket   Hanterar frågor som rör medborgarskap, uppehållstillstånd m.m. 
   
Tingsrätten   Fattar beslut om adoption. Om barnet/den person som ska adopteras är över 18 år vänder man sig direkt till tingsrätten för att ansöka om adoption.
   

 Uppdaterad: 2018-03-22

Uppdaterad: 2018-03-22