Vem gör vad?

En internationell adoption berör många verksamheter. MFoF har tillsyn över de svenska adoptionsorganisationernas förmedling av internationella adoptioner. Vi ger också information till yrkesverksamma, andra myndigheter och allmänheten. I många frågor som rör adoption är det dock andra myndigheter som ska ge information och fatta beslut.

MFoF   Ansvarar för kunskapsstyrning gentemot kommunerna, auktoriserar adoptionsorganisationer, utövar tillsyn över förmedlingarbetet.
   
Adoptionsorganisationerna    Förmedlar internationella adoptioner.
   
Socialnämnden i kommunen   Hänvisar till obligatorisk föräldrautbildning, tar beslut om medgivande, ansvarar för råd och stöd till familjen efter adoptionen.
   
Inspektionen för vård och omsorg   Ansvarar för tillsyn över kommunens arbete.
   
Försäkringskassan   Betalar ut adoptionsbidrag, barnbidrag, föräldrapenning m.m.
   
Skatteverket   Hanterar personnummer, namn m.m.
   
Migrationsverket   Frågor som rör medborgarskap, uppehållstillstånd m.m. 
   
Tingsrätten   Adoption av personer över 18 år.
   

Uppdaterad: 2017-04-04

Uppdaterad: 2017-04-04