Var kan dokument finnas?

Det är i första hand adoptivföräldrarna som har ansvar för att bevara adoptionsdokumentation för sina barn. Dokument kan också finnas hos myndigheter och organisationer som medverkat till adoptionen i Sverige och i ursprungslandet. Var du ska söka beror på vilket land du adopterades ifrån samt hur och när du blev adopterad.

Socialnämnden där föräldrarna bodde

Socialnämnden i kommunen där dina adoptivföräldrar var bosatta då de adopterade dig ska ha handlingar som rör deras adoption. Där kan du också få råd och stöd i samband med frågor som rör din adoption.

Adoptionsförmedlaren

Adoptionsorganisationerna bevarar handlingar för alla adoptioner som de har förmedlat. Om du har adopterats genom en organisation kan du få kopior av dina handlingar från dem. 

Nedlagda adoptionsorganisationer

Om din adoption förmedlats av en nedlagd adoptionsorganisation kan du vända dig till MFoF för att få information om var handlingarna finns.  

Socialstyrelsen före 1979

Före 1979 var det Socialstyrelsen som förmedlade adoptioner. Deras handlingar finns nu hos Riksarkivet.

Privata adoptioner

Många adoptioner har genomförts utan någon förmedlingshjälp. Det var framför allt vanligt under 1960- och 70-talen. Ibland var det personer som hjälpte flera familjer att adoptera, så kallad privat förmedling. Det kan finnas viss information bevarad om sådan förmedling. Kontakta info@mfof.se för mer information.

Domstol som godkänt adoptionen

Tingsrätten där dina föräldrar bodde då de adopterade dig kan ha fattat beslut om adoptionen.

Myndighet som godkänt adoptionen

En del utländska adoptionsbeslut har godkänts i Sverige och då kan det finnas dokumentation hos den myndighet som fattade det beslutet. De myndigheter som fattat beslut om att godkänna utländska adoptionsbeslut är: 

  • MFoF, 1 januari 2016 och framåt
  • MIA, 1 januari 2005–31 december 2015
  • NIA, 1 juli 1981–31 december 2004
  • Socialstyrelsen, 1977–30 juni 1981
  • Justitiedepartementet, 1972–1976

Justitiedepartementets, Socialstyrelsens och NIA:s arkiv finns hos Riksarkivet.

MIA:s och MFoF:s arkiv finns hos MFoF.

Skatteverket

I Skatteverkets folkbokföringsregister finns uppgifter om var beslut om din adoption har fattats. Det kan också finnas uppgifter om din biologiska familj om de är kända. Om du är osäker på var din adoptivfamilj bodde då du kom till dem kan du få veta det genom folkbokföringen.

Skatteverket har hand om folkbokföringen sedan den 1 juli 1991. Dessförinnan var det pastorsexpeditionerna som hade ansvar för folkbokföringen. Deras register finns hos Landsarkiven. 

Migrationsverket

Före 1991 behövde adoptivföräldrar ansöka om svenskt medborgarskap för sina adoptivbarn. I medborgarskapsakten, som finns hos Migrationsverket, kan det därför finnas uppgifter om adoptionen.

I ursprungslandet

I ursprungsländerna kan det finnas dokumentation hos myndigheter, barnhem och organisationer. Det beror på landets regler, rutiner och förutsättningar att bevara handlingar vilken information som finns och om det är möjligt att ta del av handlingarna. 

Uppdaterad: 2017-10-19

Uppdaterad: 2017-10-19