Att tolka dokumenten

Den dokumenterade informationen kan bara berätta en liten del av din historia. Vad du kan läsa i dokumenten beror på vem som skrev och i vilket kulturellt och historiskt sammanhang den personen var yrkesverksam. Dokumentation har ofta skrivits för att ge underlag för ett adoptionsbeslut, men det förekommer också att någon verkligen försökt skriva för att barnet i en framtid ska få kunskap om sin bakgrund.

Läs med öppet sinne
Det kan vara bra att läsa adoptionsdokumentation med ett öppet sinne. I de flesta fall är det som står riktigt, men inte alltid, och dokument kan aldrig ge mer än en aning om de livsöden och händelser som ligger bakom adoptionen.

Vem skrev vad och varför?
Skälen till att föräldrar lämnar barn kan vara sociala och/eller ekonomiska svårigheter eller hälsoproblem. Hur t.ex. en ekonomiskt utsatt familj eller en ensamstående förälder beskrivs beror på det allmänna synsättet då dokumenten skrevs. Det beror också på inställningen hos den person, t.ex. domare, socialarbetare eller polis, som formulerade texten. 

De som lämnar barn för adoption döljer ibland information för att skydda sig eller någon annan. Det är t.ex. vanligt att mammor lämnar falskt namn och/eller döljer pappans identitet. Vilseledande information kan också lämnas av föräldrar eller släktingar till de biologiska föräldrarna.

Det har varit vanligt, både i Sverige och i utlandet, att man trott att det skulle vara bättre för barn att slippa veta vilka svårigheter som var bakgrunden till att de adopterades. Förståelsen för att det är betydelsefullt att bevara information har blivit större med åren.

Om du får läsa dina adoptivföräldrars medgivandeutredning, eller hemutredning som det tidigare kallades, kan det ge en bild av vad man på den tiden ansåg att barn behövde och vad som krävdes för att bli adoptivförälder.   

Det kulturella och historiska sammanhanget
Adoptionsdokumenten handlar om händelser som ligger flera år tillbaka i tiden. Den information som rör din bakgrund är skriven i ett annat land och i en annan kultur. Därför är det viktigt att försöka sätta informationen i sitt historiska och kulturella sammanhang.

Om du vill läsa om hur svensk internationell adoptionsverksamhet utvecklades kan du beställa boken Internationell adoption i Sverige - Politik och praktik från sextiotal till nittiotal av Cecilia Lindgren. 

Uppdaterad: 2017-10-19

Uppdaterad: 2017-10-19