Skäl till att information saknas

Vilken information som finns bevarad om dig beror på omständigheterna kring din adoption. Om du blev överlämnad av någon eller hittad spelar stor roll för vilken information som finns. Det är också avgörande var du togs om hand och vad de som arbetade där tyckte var viktigt.

Det har varit vanligt, både i Sverige och i utlandet, att man trott att det skulle vara bättre för barn att slippa veta vilka svårigheter som ledde fram till adoptionen. Förståelsen för att det är betydelsefullt att bevara information har blivit större med åren.

I en del fall har man inte kunnat dokumentera p.g.a. tids- och resursbrist. Man har inte hunnit mer än att försöka ta hand om de barn man haft ansvar för så gott som möjligt. Resursbrist kan också innebära att man inte har vatten- och brandsäkra arkiv, eller att arkivet är i sådan oordning att det är mycket svårt att hitta information i det. Det har också hänt att adoptionsdokument kastats.

Uppdaterad: 2017-10-19

Uppdaterad: 2017-10-19