Adoptionsdokument

Vid en adoption får adoptivföräldrarna dokumentation om barnet, barnets bakgrund och adoptionen. Det finns också dokumentation från kommunens utredning av om dina adoptivföräldrar var lämpliga att adoptera. Dessa handlingar kallas tillsammans adoptionsdokument.

Information om dina föräldrars adoption

Dokumentation som ska finnas om dina adoptivföräldrar är en medgivandeutredning (tidigare kallad hemutredning). Det kan också finnas dokument som rör deras ansökan om att adoptera. Ibland finns det också återrapporter som beskriver hur du hade det efter att du kom till dina adoptivföräldrar.

Information om din bakgrund

Vilken information som kan finnas beror på vilka regler och rutiner som gällde för adoption i ditt ursprungsland vid den tidpunkt då du adopterades. Det beror också på hur mycket information som finns om just dig.

Det varierar hur mycket information som finns dokumenterad. Det som alltid ska finnas är ett adoptionsbeslut fattat i Sverige eller ursprungslandet. Från ursprungslandet finns vanligtvis en social och en medicinsk rapport som handlar om dig före adoptionen. Ibland finns också födelsebevis, kopia av pass, foton, beslut om att godkänna adoptionen i Sverige och ansökan om svenskt medborgarskap. Det kan också finnas brev eller något föremål från den person som lämnade dig. 

Utöver den skriftliga dokumentationen kan dina adoptivföräldrar ha fått annan information om dig och din bakgrund. Det kan till exempel vara information som de fått om de besökte ditt barnhem och träffade dem som tog hand om dig före adoptionen.

Uppdaterad: 2018-02-09

Uppdaterad: 2018-02-09