Inresebestämmelser och säkerhet

Inför en resa till ditt ursprungsland är det viktigt att i förväg ta reda på om du behöver visum och vad som gäller beträffande ditt medborgarskap. Det är också bra att informera sig om säkerhetsläget i landet. UD har information inför resan på sin hemsida.

Visum
Svenska medborgare behöver ibland ha visum för att besöka ett annat land. Kontakta landets ambassad/konsulat i Stockholm, om det finns, annars på annan ort i Europa, eller din resebyrå för information om landets viseringsregler i god tid innan du reser utomlands.

Det finns listor med adresser och telefonnummer till de utländska ambassaderna och konsulaten på UD:s hemsida.

Medborgarskap
Varje land har sina regler för medborgarskap. I många länder upphör ett barn att vara medborgare i ursprungslandet när adoptionen är klar. I andra länder är de som fötts i landet för alltid medborgare där, oavsett var de sedan kommer att växa upp och bo. Det finns också ursprungsländer där adopterade kan avsäga sig sitt medborgarskap eller senare ansöka om att återta sitt medborgarskap.

Om du är medborgare i ditt ursprungsland kan detta innebära en fördel om du t.ex. vill stanna i landet en längre tid eller arbeta där. Samtidigt kan det innebära skyldigheter som allmän värnplikt. Om du är medborgare både i Sverige och i ditt ursprungsland kan UD:s möjligheter att hjälpa dig om du hamnar i svårigheter i ursprungslandet vara begränsade.

Säkerhet
På UD:s hemsida finns bl.a. information om länders allmänna säkerhetsläge, terrorism, naturförhållanden/naturkatastrofer, in- och utresebestämmelser, kriminalitet och personlig säkerhet, trafiksäkerhet och försäkringsskydd. Det finns också information om vilken hjälp svenska ambassaden kan erbjuda om du t.ex. blir rånad eller tappar ditt pass.

Uppdaterad: 2015-09-22

Uppdaterad: 2015-09-22