Fortsatt kontakt

Hur och om kontakten fortsätter beror på alla inblandade. Det kan ta tid innan man hittar ett sätt att hålla kontakt som känns bra. Det är vanligt att man har olika förväntningar på kontakten t.ex. kanske någon vill ha mer kontakt än en annan. Språkliga och kulturella skillnader, att man lever i olika länder, i olika sammanhang och under olika förutsättningar är förhållanden som kan vara svåra att hantera.

Att mötas kan väcka känslor och tankar som hör ihop med händelserna kring adoptionen. Det har gått många år sedan ni skildes åt och tiden kan inte vridas tillbaka.

Den första känslorna kan vara allt från en berusande samhörighet, nästan som förälskelse till besvikelse och tomhet. Efter de första reaktionerna är det troligt att det tar tid att lära känna varandra. Det kan behövas extra mycket tolerans, respekt och hänsyn för att relationen ska utvecklas.

  

    

 

Uppdaterad: 2012-10-09

Uppdaterad: 2012-10-09