Första mötet

Att möta sin biologiska familj kan vara ett återseende eller ett möte med främlingar. En del känner en ögonblicklig samhörighet medan andra känner besvikelse. Inför ett möte som kan bli känslosamt kan det vara bra att planera de praktiska ramarna och fundera över sina förväntningar och farhågor.

Plats
Vad är en bra plats för ett första möte? Om det finns möjlighet att välja miljö kan man fundera över vad som skulle kännas mest bekvämt för alla parter. Det kan vara på ett hotell, en restaurang, i en park, på en flygplats, i någons hem eller i en kontorslokal om mötet arrangeras av en mellanhand.

Tid
Det kan vara bra att planera ett lagom långt första möte. Förmodligen kommer mötet att bli känslomässigt påfrestande och det kan vara skönt för alla att få dra sig tillbaka och smälta intrycken. Det är lättare att förlänga än att förkorta mötet då ni ses.

Deltagare
Vilka personer ska delta i mötet? Om en mellanhand har hjälpt till att ta första kontakten kan det vara en trygghet för både dig och dem du ska träffa om han/hon är med. Kanske vill du ha med en vän, din partner eller dina adoptivföräldrar. Det kan vara bra att både du och de du ska träffa i förväg vet vilka som ska delta.

Förväntningar och farhågor
Det första mötet är en mycket ovanlig situation. Det är inte möjligt att veta hur det kommer att kännas. Som förberedelse kan det vara bra att fundera igen över vilka förväntningar och farhågor du har. Det kan också vara till hjälp att försöka föreställa sig vilka förväntningar de du ska träffa kan ha. Många biologiska föräldrar bär på skuldkänslor. För en del biologiska föräldrar väcker ett första möte stora förhoppningar om t.ex. familjeåterförening eller möjligheter till framtida ekonomiskt stöd. 

 

 

Uppdaterad: 2012-09-28

Uppdaterad: 2012-09-28