Söka ett steg i taget

Man kan tänka på sökandet efter biologisk familj som en process i tre steg: - Samla information om familjen - Hitta familjen - Kontakta familjen. En del väljer att ta alla steg så fort det går medan andra behöver en paus mellan varje del. Det kan också vara tillräckligt att ta bara ett eller två av stegen.

Samla dokumentation
Det första steget är att samla den information som finns dokumenterad. Under Adoptionsdokument kan du se var man kan söka information. För att förstå den information som finns i din dokumentation kan det vara bra att också veta lite om ursprungslandet och förutsättningarna kring den internationella adoptionsverksamheten där. Vi kommer att samla övergripande information under Ursprungsländer. Adoptionsorganisationerna kan också ha generell information om de länder de samarbetat med.

Söka familjen
När du samlat den information som finns kan du ta ställning till om du vill söka efter din biologiska familj. Att ta steget från att samla adoptionsdokumentation till att eftersöka sin biologiska familj är att gå in i en ny fas av sökande. Vanligtvis sker det mesta av sökandet i detta steg i ursprungslandet.

För att kunna söka i ditt ursprungsland kan du behöva hjälp med språk och att förstå kulturen. Du kan behöva hjälp med att bedöma om den information du har är tillräcklig, var och på vilket sätt det är möjligt att söka. Det är en fördel om man kan få hjälp av någon som har kunskaper om eftersökning och vet hur man tar sig fram i ursprungslandet. Eftersom man i detta skede inte vet vilken livssituation de personer man söker har är det viktigt att söka med försiktighet.

Under Ursprungsländer kommer det att finnas information om kontakter som kan hjälpa till med eftersökning i en del av länderna. MIA kan också ha ytterligare information.

Kontakta familjen
Om du hittar din biologiska familj och tar kontakt med dem kommer sökandet inte längre att vara din ensak. Det kan vara bra att stanna upp och fundera på dina förhoppningar och farhågor. Hur blir det om de inte vill ha kontakt eller om de vill ha mycket kontakt?  

 

 

Uppdaterad: 2012-10-12

Uppdaterad: 2012-10-12