Ta kontakt

Att ta kontakt med den biologiska familjen är ett stort steg. Den som sökt är oftast mer förberedd än de som blir hittade. Det kan vara bra att ta den första kontakten steg för steg.

Ta hjälp av en mellanhand
Det är en fördel om den första kontakten kan tas med hjälp av en mellanhand. En neutral person kan vara som en känslomässig stötdämpare för både dem du ska kontakta och dig själv. De första reaktionerna hos dem du kontaktar kan vara glädje, ilska eller sorg. De kan behöva tid att reagera och besluta sig för hur de vill bemöta din önskan om kontakt. 

Försiktighet
Att ta kontakt genom en mellanhand kan också vara en försiktighetsåtgärd. Det kan skapa problem för dem som hittas om deras nuvarande familjemedlemmar inte känner till adoptionen. För kvinnor som lämnat barn eftersom de var ensamstående och som sedan gift sig och bildat familj kan det t.o.m. rasera deras tillvaro.     

Språk och kultur
Det kan vara en svårighet att man inte talar samma språk. Att kommunicera genom en tolk kan vara frustrerande. Men även om man kan tala direkt med varandra kan det vara svårt att förstå varandra p.g.a. kulturella skillnader.   

Kontakt på distans
Det kan vara bra att först ha kontakt på distans t.ex. genom brev, e-post eller skype. På så sätt kan ni börja lära känna varandra och varandras livsituationer. Det kan ge mer realistiska förväntningar inför ett eventuellt möte.

 

Uppdaterad: 2012-10-12

Uppdaterad: 2012-10-12