Prata om sökandet med adoptivföräldrarna

Det kan vara värdefullt att prata om sökandet med adoptivföräldrarna. De kan ha mer information om adoptionen utöver den som finns i adoptionsdokumenten. Det kan också vara en berikande gemensam erfarenhet att tillsammans forska kring ditt ursprung och bakgrunden till att du kom till din adoptivfamilj.

Adoptivföräldrar förhåller sig på olika sätt till att deras barn har andra föräldrar. En del tänker att det bara är en tidsfråga när deras barn ska börja söka och ser fram emot det medan andra kanske hoppas att det aldrig ska ske. Oavsett förhållningssätt har de flesta adoptivföräldrar blandade känslor inför att deras barn söker sina biologiska föräldrar.

Det är vanligt att adoptivföräldrar kan vara rädda för att deras barn ska bli sårade. De kan oroa sig för vad det skulle innebära om de biologiska föräldrarna t.ex. inte vill ha kontakt eller om de skulle ha en mycket svår livssituation. Det är också vanligt att adoptivföräldrar kan vara oroliga för att hamna utanför och rädda attt de ska bli mindre viktiga om barnet hittar sina biologiska föräldrar. Tankar på den biologiska familjen kan också väcka tankar och känslor kring egen oförmåga att föda barn. 

En del adoptivföräldrar kan behöva tid att reagera och vänja sig vid tanken att deras barn ska söka upp sina andra föräldrar. Det kan vara till hjälp för dessa om de får ta del av planerna och få bekräftelse på sin betydelse som föräldrar.

Uppdaterad: 2012-10-16

Uppdaterad: 2012-10-16