Söka sin biologiska familj

Att besluta sig för att söka efter sin biologiska familj är ett stort steg. Det är en oförutsägbar resa som brukar ta både fysisk och psykisk energi. Om man hittar någon och hur det i så fall blir kan man inte veta. Oavsett hur det går tycker de flesta att de lärt känna sig själva bättre och att det varit en berikande erfarenhet.

Fundera igenom om du verkligen vill söka. Om du finner information och kanske får möta din biologiska familj kommer det att förändra ditt liv. Det kan vara bra att fundera över hur det skulle kännas om du genast skulle hitta familjen eller om det skulle ta många år, om du hittar din familj och de inte vill träffa dig eller om du får obehaglig information om din bakgrund. Det kan också hända att du inte hittar din biologiska familj. Kanske finns det inte någon bästa tid att söka men många som har sökt säger att det kan vara bra att undvika tider då livet är besvärligt. 

Om du väljer att börja söka kan det vara en bra förberedelse att fundera på följande frågor:

  • Vad är det som gör att jag vill söka just nu?
  • Vilka förväntningar har jag?
  • Vilka farhågor har jag?
  • Är jag redo att få veta vad som hände mig då jag var liten?
  • Är jag beredd på att jag inte kan veta om och när jag får svar?
  • Vem/vilka kan jag prata med om mitt sökande?
  • Vilken relation skulle jag vilja ha till min biologiska familj, ifall jag skulle hitta den?

Uppdaterad: 2012-11-12

Uppdaterad: 2012-11-12