Efter sökandet

De som har sökt sin biologiska familj eller gjort en återresa upplever ofta tiden efteråt som omtumlande. Att söka sitt ursprung brukar väcka starka känslor och det kan ta tid att smälta det man varit med om. Om frågor besvaras är det vanligt att svaren ger upphov till nya frågor.

Starka känslor
Det kan väcka starka känslor att förstå vad man var med om då man var liten och blev adopterad. Under sökandet kan man också komma i kontakt med känslor och minnen från tiden före adoptionen och då adoptionen skedde. Det kan kännas spännande, berikande, kanske sorgligt eller smärtsamt.    

Hitta hem igen
Oavsett om man finner det man söker eller inte brukar själva upplevelsen av att söka göra att man upptäcker nya sidor av sig själv. Det kan göra att man ser på sig själv och sina relationer till familj och vänner på nya sätt. Att besöka sitt ursprungsland eller söka sitt ursprung kan också påverka upplevelsen av var man hör hemma. En del adopterade känner sig mer svenska än någonsin, medan andra får en känsla av att också höra hemma i sitt ursprungsland.

Finna balans
Det kan ta tid att finna balans i tillvaron igen. Om sökandet varit omtumlande kan det hjälpa att

  • Prata om det som hänt med familj och vänner
  • Ta det lugnt och vänta med att fatta stora livsavgörande beslut
  • Tänka att när djupa känslor väcks har man möjlighet att utvecklas
  • Ta professionell hjälp om det behövs 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2012-10-09

Uppdaterad: 2012-10-09