Bli hittad av sin biologiska familj

Det händer att de svenska adoptionsorganisationerna eller MFoF får frågor om personer som adopterats till Sverige från utlandet. Frågorna kan komma från biologiska föräldrar, syskon eller släktingar.

Om adoptionsorganisationerna eller MFoF får en eftersökningsfråga söker vi utifrån den information som finns i ärendet. Ibland räcker informationen, ibland inte. I de fall då den person som eftersöks hittas får hon eller han information om att den biologiska familjen vill ha kontakt.

Det är den adopterade personen som avgör hur hon eller han vill bemöta eftersökningsfrågan. Då kontakt önskas får båda parter varandras kontaktuppgifter. Om den adopterade personen inte vill eller kan ha kontakt får den som ställt frågan information om detta. Uppgifterna bevaras då hos adoptionsorganisationen eller MFoF.  

Att bli kontaktad av sin biologiska familj kan väcka olika känslor och ofta flera känslor samtidigt. Det kan vara en bra idé att ge sig tid att känna och tänka efter. Att prata med vänner och familj eller att kontakta andra personer som blivit uppsökta av sina biologiska släktingar kan vara till hjälp.

Uppdaterad: 2016-01-01

Uppdaterad: 2016-01-01