Förskola

Förskolan och inskolningen kan påminna adopterade barn om sådant som hänt dem före adoptionen. De har skilts från sina biologiska föräldrar och andra vuxna som aldrig kommit tillbaka och många har varit en tid på barnhem.

Att börja förskolan är ett extra stort steg

Barn som är adopterade har inte kunnat lita på att de vuxna har funnits där för dem under deras första tid i livet. Det är därför en lång process för barnen att verkligen våga knyta an till sina föräldrar efter hemkomsten. När barnet börjar förskolan kan det ta tid att våga lita på att föräldrarna ska komma tillbaka när de försvinner ur sikte. Därför kan adopterade barn behöva en långsam inskolning i förskolan. Det är inte ovanligt att den tar fyra veckor eller längre.

Förskolepersonalen är ofta de första utanför familjen som tar hand om barnet. Därför kan det vara extra viktigt att göra ett hembesök inför inskolningen och ha en tät kontakt med föräldrarna kring hur barnet har det på förskolan.

Extra viktigt med kontinuitet

För adopterade barn är det extra viktigt med kontinuitet. Hämtningar och lämningar kan påminna om tidigare separationer. Det är bra om det är samma person som tar emot barnet och det kan kännas tryggt att det sker på samma sätt varje dag. Adopterade barn kan också behöva hjälp att påbörja och avsluta aktiviteter och lekar samt förberedelse då rutiner förändras.  

Förskolemiljön kan påminna om barnhemmet

Förskolan kan påminna om tidigare erfarenheter som barnet har av att vara på barnhem. På barnhem äter, leker och sover barn i grupp precis som på förskolan. Då kan adoptivbarnen börja agera på samma sätt som de gjorde på barnhemmet.

Aktiviteter och lekar

Förskolans aktiviteter kan stödja adopterade barn inom områden som barnet behöver bemästra för att utvecklas. Rim och ramsor kan hjälpa barn som bytt språk och kanske fått dålig språkstimulans föra adoptionen. En del adopterade barn är försenade i sin motoriska utveckling. I rörelselekar kan barnet få utveckla sin förmåga att springa, skutta, dansa och klättra. 

Samtal om adoptioner i barngruppen

Adoptivfamiljer väcker ofta nyfikenhet. Då frågor väcks på förskolan är det en avvägning mellan att värna om de adopterade barnens integritet samtidigt som man besvarar barnens funderingar. Det finns böcker på temat adoption som kan vara till hjälp.

När man planerar ett tema är det viktigt att göra det på ett sätt så att alla kan delta, utan att känna sig annorlunda. Under temat "min familj" kan man prata om olika familjebildningar. Om man har ett tema som handlar om första tiden i livet får man tänka på att adopterade barn kan sakna information om var och när de blev födda och att de sällan har bilder av sin första tid i livet.  

Uppdaterad: 2018-02-09

Uppdaterad: 2018-02-09