Yrkesverksamma

Adopterades ursprung är inte bara den information som finns om den adopterades bakgrund utan även den livserfarenhet som adoptionen innebär. Känslor, tankar och minnen från före, under och efter adoptionen kan väckas i livets alla skeden. De som i sin profession möter adopterade och deras familjer med adoptionsrelaterade bekymmer behöver ha kunskaper om adoption och vad adoptionserfarenheten kan innebära.

Adopterade och deras familjer ska i första hand få stöd i de generella verksamheter som finns för alla barn och föräldrar. Socialtjänsten har dock ett särskilt ansvar för att adoptivfamiljerna får det stöd och den hjälp som de kan ha behov av sedan adoptionen genomförts.

Det finns också privata aktörer som kan ge stöd. I Råd och stödlistan finns förslag på verksamheter som har särskild adoptionskompetens.

Här kommer vi att samla information till yrkesverksamma som möter adopterade och deras familjer i t.ex. hälso- och sjukvård, förskola och skola samt stöd- eller behandlingsverksamhet.

Uppdaterad: 2018-02-09

Uppdaterad: 2018-02-09