Internet

Internet erbjuder möjligheter att söka information i hela världen genom några knapptryckningar. Att det blivit enklare att söka information och personer innebär både möjligheter och stort ansvar.

Möjligheter och ansvar

Det är vanligt att man är mer spontan och mindre eftertänksam när man surfar på internet. De lättillgängliga sökmöjligheterna ökar behovet av att aktivt ta ställning till vad du är beredd att få veta och vilka konsekvenser ditt agerande på internet kan få. 

Om du ska söka efter biologiska föräldrar eller syskon på internet behöver du förbereda dig lika mycket som om du skulle söka på annat sätt. Att söka och kontakta personer på internet innebär möjligheter men också risker både för dig och den du söker. Läs gärna informationen under Adopterade/Söka sin biologiska familj.  

Internet innebär också möjligheter för biologiska familjer att söka efter adopterade. Det är därför viktigt att fundera på vilken information och vilka bilder du lägger ut på internet. 

Adoptivföräldrars ansvar

På internet kan adopterade barn både hitta biologiska föräldrar och bli hittade av dem. Det finns hemsidor där adoption diskuteras och videoklipp från barnhem är upplagda.

Barn behöver både vägledning och vetskap om att de kan prata med sina föräldrar om den information de får upp på skärmen. Att skapa ett öppet samtalsklimat om adoptionen är därför viktigt för barnets självkänsla och för att motverka att barnet ensamt börjar söka och kanske får information som han eller hon inte kan hantera. 

Statens medieråd och BRIS har webbplatser med information och råd om barns och ungas medievanor. 

Uppdaterad: 2017-10-19

Uppdaterad: 2017-10-19