Resa till barnets ursprungsland

Att resa med sitt barn till hans eller hennes ursprungsland kan vara en god idé men kräver planering och eftertanke. Det viktiga är att fundera över vad som är rätt för ditt barn och din familj.

Är det en bra tid i barnets liv att resa till sitt ursprungsland?
Det kan vara bra att fundera över följande frågor 

  • Vill barnet resa till sitt ursprungsland?
  • Vilka förväntningar har barnet och vad hoppas du som förälder att uppnå med resan?
  • Vad vet barnet om sin adoptionshistoria?
  • Vilka tankar och känslor önskar du att resan ska aktualisera för barnet och för dig?
  • Vilka delar av adoptionshistorien har ni inte pratat om än?

Resans innehåll
Planera resan utifrån barnets ålder och mognad. För en del barn räcker det att besöka landet. Om barnet vill besöka sitt barnhem eller fosterhem, se sin hitteplats och/eller kanske vill försöka hitta mer information om sitt ursprung kan det vara bra att fundera på 

  • Hur det kan tänkas bli, för barnet och för dig, om ni hittar mer information eller får möta någon som känner igen barnet?
  • Hur det kan bli om ni inte hittar någon information eller möter någon person som känt barnet?
  • Hur det kan bli om ni får ta del av svår information?   

Barnets världar möts
Resan innebär att barnets världar möts och det kan vara ett stort arbete att få ihop dessa världar. Oavsett hur ni väljer att resa innebär besöket i ursprungslandet att barnet kommer att möta en befolkning som ser ut som honom eller henne själv. Barnet kommer också få uppleva att deras föräldrar ser annorlunda ut. Det är troligt att barnet under resan kommer att fundera över hur de biologiska föräldrarna lever. Vad kan det innebära för barnet att resa som turist i relativt överflöd om barnet har en bild av att de biologiska föräldrarna lever i fattigdom? Räkna med att alla vuxna ni möter under resan kan väcka tankar hos barnet som t.ex. Det där skulle kunna vara min mamma eller pappa.

Ursprungskultur
Föräldrar vill ofta att deras barn ska få lära känna sin ursprungskultur. Liksom vid andra resor är det bra att tänka på vilken del av kulturutbudet som intresserar barnet. De stora uppevelserna kan kanske vara hotellrummet, maten och hur folk klär sig snarare än muséer, sightseeing och folkloristiska föreställningar.

Hemkomsten
Att resa till ursprungslandet kan väcka en oro hos barnet för att bli lämnad igen. Oron kan väckas redan då familjen börjar prata om att göra en resa. Det kan vara en uttalad oro som går att prata om eller en djupt underliggande rädsla. Att inkludera tankar kring hemkomsten i reseplaneringen kan vara ett sätt att göra barnet mer tryggt.     

Uppdaterad: 2012-11-06

Uppdaterad: 2012-11-06