Öppenhet i adoptivfamiljen

Adoptivföräldrars förhållningssätt till adoptionen är av stor betydelse för barns möjligheter att utveckla en trygg identitet. Det är adoptivföräldrarnas ansvar att prata med barnen om adoptionen. Tillgången till information är inte det avgörande utan det viktiga är att man öppet kan prata om tankar och känslor som rör adoptionen.

Öppenhet
Öppenhet handlar om information, men till en början kanske ännu mer om känslor och tankar. Det finns många sätt att tänka och känna kring adoptionen. Genom att prata om hur olika det kan vara, kan barnet få frihet att utforska sin egen upplevelse och känsla. 

Adoption handlar om glädje och sorg, svårigheter och möjligheter. Det är ofta lättare att prata om glädjen över att ha fått sitt barn än vad som hänt före adoptionen. Barn undviker att prata om sådant som deras föräldrar har svårt att hantera. Därför är det viktigt att adoptivföräldrar är öppna för att prata om adoptionens alla aspekter. Den bästa förberedelsen är att fundera och känna efter vad adoptionen och barnets bakgrund innebär för dig.

Utgå från barnets behov
Man brukar säga att samtal med barn ska utgå från barnets mognadsnivå. Eftersom alla barn utvecklas i sin egen takt finns ingen generell modell för när och hur man ska prata med barn om adoptionen. När adoptionen, redan från första början, är en naturlig och integrerad del av familjens gemensamma liv får barnet frihet att ställa frågor och dela med sig av sina funderingar allteftersom de uppstår.  

Lyssna
Vuxna är ofta rädda för att inte säga "rätt" sak eller för att ställa "fel" fråga. Föräldrar behöver dock inte vara experter. Att få sätta ord på tankar och känslor har ett värde i sig. Det viktiga är att visa att man är öppen för samtal, att visa intresse och att lyssna. Lyssna är inte bara att vara tyst då barnet pratar utan att försöka förstå vad barnet säger - och inte säger.  

Betydelsen av tid
En förutsättning för samtal är tid. Viljan att prata dyker ofta upp då man minst anar det, på väg till träning, i bilen, vid disken, framför TV:n eller vid sänggåendet. Om man som förälder pratar om både svårigheter och glädjeämnen lär sig barnen att man kan dela både glädje och sorg i familjen.        

 

 

 

 

Uppdaterad: 2012-10-18

Uppdaterad: 2012-10-18