Filmutbildning

Vår introduktionsdag vänder sig till föräldrautbildare som har den kompetens som anges i Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2008:8 (S). Filmen får endast användas i föräldrautbildningen av utbildare som genomgått vår introduktionsdag.

Om filmen Se mig som jag är

Filmen Se mig som jag är visar barns vardag på barnhem i Sydamerika och Afrika och stimulerar till  kunskap och insikt om hur barn kan ha haft det före adoption.

  • Hur kan det vara för barn som lever utan föräldrar?Ett barnhemsbarn
  • Vilka överlevnadsstrategier har barn på barnhem?
  • Hur påverkas barns utveckling av att de anpassar sig till en bristsituation?
  • Hur blir barnets relation till andra och sig själv då det inte finns någon vuxen som ger barnet personlig omvårdnad?

Introduktionsdagens innehåll:

  • Förberedelser inför visning av filmen
  • Att se barnen och deras olika överlevnadsstrategier
  • Att ta hand om de känslor och reaktioner som filmen väcker

Introduktionsdag + film och manual kostar 240 kr exkl. moms.
Kostnad för lokal och eventuell förtäring tillkommer.

Vill du anmäla intresse, arrangera en introduktionsdag eller få ytterligare information kontakta:

Marie Alm tel. 08-545 556 85
Åsa Barkeling tel. 08- 545 556 82

Rättigheter

Filmen är producerad av Lene Kamm, psykolog och psykoterapeut. Inspelning har skett på barnhem i Sydamerika och Afrika med tillstånd av barnhemmen och ländernas adoptionsmyndigheter. Den får endast visas i föräldrautbildningen inför internationell adoption efter tillstånd från MFoF. Användaren ska ha genomgått vår introduktionsdag.

Uppdaterad: 2016-10-14

Uppdaterad: 2016-10-14