Medgivandeutredning

Socialtjänstens medgivandeutredning ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande och är en del av föräldraförberedelsen. Utredningsrapporten används också som presentation av dig eller er då ansökan skickas till utlandet.

Utredningen ska vara ett samarbete mellan utredaren och sökanden, med så stor delaktighet och öppenhet som möjligt.

Du som ansöker om medgivande behöver lämna referenser, läkarintyg och i vissa fall ett utlåtande om ditt psykiska hälsotillstånd. Utredaren kontrollerar om du är känd i socialtjänstens register samt begär utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister. 

I utredningen bedöms om de sökande har tillräckliga kunskaper och insikter om adopterade barn och om deras behov samt goda förutsättningar för att bli adoptivföräldrar. Utredaren tittar på de sökandes relationer och sociala nätverk, bakgrund, sysselsättning, ålder, fysiska och psykiska hälsotillstånd, livsåskådning, motiv till adoptionen, ekonomi, bostad och närmiljö samt inställning till ett framtida adoptivbarns bakgrund. Om de sökande redan har barn ska utredaren bedöma om barnet eller barnen kan dela föräldrarnas omsorg och uppmärksamhet med ett syskon.

Uppdaterad: 2017-03-09

Uppdaterad: 2017-03-09