Föräldrautbildning

Adopterade barn behöver väl förberedda föräldrar. Därför är det obligatoriskt att delta i en föräldrautbildning inför adoption. Det är kommunen som hänvisar sökande till en föräldrautbildning som de anser är lämplig.

Syftet med föräldrautbildningen är att den ska ge kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov. Föräldrautbildningen ska också ge kunskap om vilka regler som gäller, hur det praktiskt går till att adoptera och vilket stöd som finns efter adoptionen. Målet är att deltagarna ska ges förutsättningar att fatta ett väl genomtänkt beslut om de vill ansöka om att adoptera ett barn.

Om du tidigare adopterat barn från utlandet kan du ha tillräckliga kunskaper och insikter genom den adoptionen. Socialnämndens utredare får då bedöma om du behöver delta i föräldrautbildning.

Uppdaterad: 2017-03-09

Uppdaterad: 2017-03-09