Beslut om medgivande

Socialnämnden fattar beslut om medgivande. Innan beslutet fattas presenteras medgivandeutredningen och utredarens förslag till beslut för de sökande. Du kan begära att få delta då ditt ärende presenteras för socialnämnden.

Beslutet gäller i två år. Om medgivandet går ut innan du fått barn kan du ansöka om ett nytt medgivande. När du skickat din ansökan till utlandet är du själv ansvarig för att det finns ett giltigt medgivande ända tills du tagit emot barnet i ditt hem.

Ett medgivande ska återkallas om dina förhållanden ändras så att du inte längre kan anses vara lämpad att adoptera. Du är skyldig att anmäla ändrade förhållanden till socialnämnden i din hemkommun. Förändringar i familjen kan vara t.ex. sjukdom, ändrade familjeförhållanden eller arbetslöshet.

Skulle socialnämnden besluta att inte ge medgivande eller återkalla ett givet medgivande kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Om du fått ett medgivande först efter ett överklagande kan det  vara svårt att få din ansökan accepterad i utlandet.

Om du har synpunkter på kommunens handläggning kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg som har tillsyn över kommunernas socialtjänst.

Uppdaterad: 2016-11-07

Uppdaterad: 2016-11-07