Ansökan till utlandet

Då det är dags att skicka ansökan till utlandet informerar adoptionsorganisationen om vilka ansökningsdokument som behövs. Det är adoptionsorganisationen som förmedlar ansökan.

I ursprungslandet granskas ansökan och godkänns. Barnens företrädare i ursprungsländerna väljer de sökande som de anser kan bli de bästa föräldrarna till de barn de ska placera. En del länder väljer föräldrar utifrån barnens individuella behov och andra länder utgår från den ordning som ansökningarna inkommer.

Det är vanligt att adoptionsorganisationerna får frågor om de kan placera barn med i förväg kända särskilda behov. Det kan vara t.ex. funktionshinder, sjukdomar, ålder eller svåra erfarenheter som gör att barnen behöver extra stabila och resursstarka adoptivfamiljer. I dessa fall föreslår adoptionsorganisationen föräldrar till barnet.

Det varierar hur lång tid det tar att bli utsedd som förälder till ett barn. När det händer är det viktigt att ha ett giltigt medgivande och att vara redo att ta emot barnet. Om din livssituation förändras så att det påverkar medgivandet eller planerna på att adoptera ska du informera socialnämnden och adoptionsorganisationen. Annars kan du förorsaka att det tar längre tid innan barnet kan bli adopterat. 

Uppdaterad: 2018-02-09

Uppdaterad: 2018-02-09