Öppenhet

Föräldrarna har ett ansvar för att finnas till hands och stödja barnet när barnet vill prata om adoptionen och om sitt ursprung.

Föräldrarnas öppenhet att tala om adoptionen har betydelse för barnets tillit till föräldrar och andra vuxna. Barn som får prata om hur de upplever sin situation stärks i sin identitet och självuppfattning.

Uppdaterad: 2018-04-05

Uppdaterad: 2018-04-05