Sociala medier

Innan adoptionen är klar bör man vara försiktig med att lägga ut foton på och information om barnet i sociala medier. Detta är viktigt eftersom det kan tillkomma information i ett adoptionsärende som kan avbryta adoptionsprocessen ända fram tills adoptionsbeslutet är fattat. En annan anledning till att vara försiktig med att publicera information om barnet är att den kan läsas i barnens ursprungsländer vilket skulle kunna vara till skada för barnets föräldrar eller släkt. Om myndigheterna i ursprungsländerna ställer sig negativa till att information om barnen sprids på internet kan det störa adoptionsprocessen.

Uppdaterad: 2012-08-17

Uppdaterad: 2012-08-17