Mötet med barnet

Adoption innebär en stor omställning för barnet. För barnet kan det vara lättare att ta till sig det nya om allt inte förändras på en gång. Information om barnets vardag före adoptionen hjälper till att lära känna barnet och skapa en nära relation.

Det är bra att ta reda på hur barnet har haft det. Hur har barnet bott, ätit, sovit och lekt? Vilken syn på barn har de vuxna som tidigare har tagit hand om barnet? Den omvårdnad barnet varit vant vid före adoptionen förändras totalt och det tar tid för barnet att vänja sig vid adoptivföräldrarna.

Många adoptivföräldrar vill gärna ge sitt barn ett nytt namn. Det kan finnas anledning att vara försiktig. Att byta ut förnamnet kan skapa onödig förvirring för barnet. Det kan också vara bra att lära sig några fraser på barnets språk och vad olika gester betyder i det aktuella landet.

Uppdaterad: 2012-09-10

Uppdaterad: 2012-09-10