Barnbesked och samtycke

Adoptionsorganisationen förmedlar information till de sökande när de blivit utvalda som tänkbara föräldrar till ett barn. Informationen brukar omfatta barnets namn, ålder, kön, ett foto och en läkarrapport. Ibland finns även en rapport om barnets sociala bakgrund. Informationen om barnet måste hanteras varsamt och får inte spridas.

När du fått barnbesked ska du överlämna kopior av handlingarna om barnet till socialnämnden i din kommun. Socialnämnden prövar om samtycke kan ges till att adoptionsförfarandet får fortsätta. Det innebär en kontroll av att informationen om barnet överensstämmer med medgivandet och att dina förhållanden inte förändrats så att det påverkar din lämplighet som adoptivförälder. Prövningen ska ske inom två veckor från det att du överlämnat handlingarna.

När socialnämnden gett samtycke kan det vara bra att kontakta barnläkare eller barnhälsovården. De kan ge rådgivning utifrån den medicinska informationen i barnbeskedet.

Uppdaterad: 2012-08-17

Uppdaterad: 2012-08-17