Adoptionsresan

Ursprungslandets regler och rutiner styr hur det går till då de blivande adoptivföräldrarna hämtar barnet. Adoptionsorganisationen förmedlar besked om när man får resa och informerar om adoptionsproceduren. Tiden mellan samtycket och resebesked varierar. Det kan vara alltifrån några dagar till i speciella fall ett år. Vistelsetiden i landet kan vara allt från en vecka till cirka åtta månader. Det förekommer också att man reser två gånger.

Första mötet med barnet kan gå till på flera sätt. I en del länder får adoptivföräldrarna ta hand om barnet direkt och i andra sker en stegvis invänjning, som åtföljs av en bedömning av hur relationen mellan barn och föräldrar utvecklas.

I samband med att man tar emot barnet kan man ofta få mer information om barnet. Det kan t.ex. vara information om barnets bakgrund eller barnets vanor, vilka som tagit hand om barnet och hur barnet haft det. Som adoptivförälder är det viktigt att ta reda på och dokumentera så mycket som möjligt.

Hur mycket man får klara sig själv under vistelsen i ursprungslandet varierar och adoptionsorganisationen informerar om vad som gäller i det enskilda fallet. Det beror bl.a. på hur landets adoptionsverksamhet är organiserad, om adoptionsorganisationen har någon lokal representant och säkerhetsläget i landet.

Uppdaterad: 2012-08-24

Uppdaterad: 2012-08-24