Kostnader

Kostnaden för internationell adoption består av tre delar:

  • Avgifter för adoptionsorganisationens kostnader i Sverige och i utlandet
  • Kostnader för översättningar och legalisering av dokument, läkarintyg m.m.
  • Kostnader för resa och uppehälle då man hämtar barnet

På adoptionsorganisationernas webbsidor finns information om kostnaderna för respektive samarbetsland.

Uppdaterad: 2012-08-14

Uppdaterad: 2012-08-14