Vilka barn behöver familj?

Ursprungsländerna har ansvar för att en grundlig utredning om barnets bakgrund genomförs och beslutar vilka familjer de vill placera barn hos.

Bakgrunden till att barn behöver en ny familj kan vara att:

  • barnet har lämnats av sina föräldrar med samtycke till adoption
  • barnet är föräldralöst
  • barnet har hittats och föräldrarna går inte att finna
  • barnet har omhändertagits av sociala myndigheter.

I första hand försöker man hitta en familj i barnets hemland. Om det inte är möjligt söker man efter en familj internationellt. Eftersom de familjer som adopterar nationellt främst vill ha så små och friska barn som möjligt har de flesta barn som adopteras internationellt sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar eller är äldre än tre-fyra år. Det kan också vara syskongrupper eller barn till föräldrar som har missbruk eller sjukdom. Dessa barn behöver extra stabila och resursstarka adoptivfamiljer.

Med i förväg kända särskilda behov avses information om det som är känt vid adoptionen. Att det inte finns information om att barnet har särskilda behov betyder inte att man vet att barnet är fullt friskt. Det är också viktigt att förstå att barn som adopteras kan vara i behov av särskilt stöd som en naturlig konsekvens av vad de varit med om före och under adoptionen.  

Uppdaterad: 2017-03-08

Uppdaterad: 2017-03-08