Gällande auktorisationer

Här hittar du de organisationer som får förmedla internationella adoptioner i Sverige. Du kan också se vilka länder de har samarbeten med.

Tre adoptionsorganisationer har auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Sverige t.o.m. år 2021.

Adoptionscentrum

Har auktorisation för: Filippinerna, Burkina Faso, Indien, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Vietnam, Chile, Colombia, Estland, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Kenya, Lesotho, Madagaskar, Sydafrika, Panama, Kina, Serbien och Zambia.
(Har även auktorisation för Kenya för att avsluta pågående ärenden.)

Barnen framför allt –  Adoptioner (BFA-A)

Har auktorisation för: Indien, Litauen, Polen, Taiwan, Thailand, Tjeckien och Ungern.

Barnens vänner – internationell adoptionsförmedling (BV)

Har auktorisation för: Kina och Taiwan.
(Har även auktorisation för Kenya för att avsluta pågående ärenden.)

 

Uppdaterad: 2019-09-02

Uppdaterad: 2019-09-02