Auktorisation

Det är bara organisationer som har auktorisation av MFoF som får förmedla internationella adoptioner. För att få auktorisation krävs att organisationen uppfyller kraven i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

Auktorisation ges i två steg

Auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling ges i två steg:

 1. Auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Sverige (Sverigeauktorisation)
 2. Auktorisation för det land som organisationen vill samarbeta med (utlandsauktorisation)

En auktorisation kan förenas med villkor och återkallas om organisationen inte uppfyller villkoren eller de krav som anges i lagen.

Blanketter

Blanketter för att ansöka om auktorisation kan beställas på tel. 08-54 55 56 80.

Sverigeauktorisation

En organisation som vill förmedla internationella adoptioner måste först ha auktorisation att arbeta i Sverige. Sverigeauktorisation ges för högst fem år. För att få auktorisation krävs att: 

 • organisationens huvudsakliga syfte är att förmedla internationella adoptioner
 • adoptionsförmedlingen ska ske på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt
 • verksamheten ska ske utan vinstintresse och med barnets bästa som främsta riktmärke
 • organisationen har en styrelse och revisorer, att det av stadgarna framgår att medlemskap är öppet för alla samt att medlemmarna har insyn i organisationens verksamhet

Utlandsauktorisation

Adoptionsorganisationer ska, utöver Sverigeauktorisation, ha auktorisation för varje land som de vill samarbeta med. MFoF kan också ge auktorisation för en viss del av ett land eller för samarbete med en viss adoptionskontakt. Utlandsauktorisation kan ges för högst två år.

Kraven för att få utlandsauktorisation är att:

 • landet har en tillförlitlig reglering av internationell adoption
 • landet eller den aktuella delen av landet har en fungerande administration för internationell adoptionsverksamhet
 • organisationen kommer att förmedla adoptioner från landet på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt
 • verksamheten ska ske utan vinstintresse och med barnets bästa som främsta riktmärke
 • organisationen redovisar vilka kostnader som finns i landet i samband med adoption
 • eventuell annan verksamhet som organisationen bedriver, exempelvis biståndsverksamhet, inte äventyrar förtroendet för adoptionsverksamheten

I många fall behöver organisationerna även ha tillstånd från myndigheterna i ursprungslandet för att få arbeta med adoptionsförmedling där. 

Tre organisationer har auktorisation

För närvarande har tre adoptionsorganisationer rätt att förmedla internationella adoptioner i Sverige. Antalet länder som organisationerna har auktorisation för gällande adoptionssamarbete varierar.

Här kan du se vilka auktorisationer som gäller just nu

Uppdaterad: 2019-05-17

Uppdaterad: 2019-05-17