Adoptionsorganisationer

Internationella adoptioner förmedlas av organisationer som har MFoF:s auktorisation. Det innebär att organisationens förmedlingsarbete står under tillsyn av MFoF. För närvarande finns tre adoptionsorganisationer som samarbetar med myndigheter och organisationer i respektive land.

Det är adoptionsorganisationerna som har information om vilka barn som behöver familjer i de länder som de samarbetar med. De kan tala om vilka krav deras samarbetskontakter ställer på den som vill adoptera.

Om du är missnöjd med adoptionsorganisationens handläggning eller om du har blivit nekad adoptionsförmedling kan du kontakta MFoF och få ditt ärende prövat.

Adoptionscentrum

Löfströms allé 7, 1tr
Box 1188
171 23 Solna
Telefon: 08 - 587 499 00
Fax: 08 - 587 499 99
E-post: info@adoptionscentrum.se
Hemsida: http://www.adoptionscentrum.se/

Barnen Framför Allt - Adoptioner (BFA-A)

Energigatan 11
434 37 Kungsbacka
Telefon: 0300 - 331 31
Fax: 0300 - 331 30
E-post: adoption@bfa.se
Hemsida: http://www.bfa.se/

Barnens Vänner - internationell adoptionsförening (BV)

Box 123
943 23 Öjebyn
Telefon: 0911 - 665 00
Fax: 0911 - 665 11
E-post: bv@bvadopt.se
Hemsida: http://www.bvadopt.se/

Se vilka ursprungsländer organisationerna har auktorisation för

Uppdaterad: 2019-05-17

Uppdaterad: 2019-05-17