Haagintyg

MFoF utfärdar Haagintyg för adoptioner som har beslutats i Sverige och skett mellan länder som har anslutit sig till Haagkonventionen. Dokumentet intygar att adoptionen har följt konventionens bestämmelser.

En grundprincip i Haagkonventionen är att en adoption som beslutats i ett land som är anslutet till konventionen ska gälla i de övriga konventionsländerna. Det krävs också att adoptionen är genomförd enligt konventionens bestämmelser.

Med stöd av Haagintyget kan de som är berörda kräva att adoptionen ska godtas i de andra konventionsländer där frågan kan bli aktuell. Att adoptioner anses gälla internationellt är av stor betydelse i tider när folk i allt större utsträckning flyttar mellan olika länder. Genom detta system undviker man också att beslut om adoptionen behöver fattas i mer än ett land. 

Enligt artikel 23 i Haagkonventionen är varje land som anslutit sig till konventionen skyldigt att utfärda ett så kallat Haagintyg, som intygar att en adoption har skett i enlighet med konventionen. I Sverige utförs utfärdas intygen av MFoF.

Det är bara när en adoption skett genom beslut av svensk domstol som intygen ska utfärdas i Sverige. Har adoptionen beslutats i barnets ursprungsland är det det landet som ska utfärda intyget.

 

Uppdaterad: 2016-09-27

Uppdaterad: 2016-09-27