Gällande auktorisationer

Här hittar du de organisationer som får förmedla internationella adoptioner i Sverige. Du kan också se vilka länder de har samarbeten med.

Tre adoptionsorganisationer har auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Sverige t.o.m. år 2017.

Adoptionscentrum

Har auktorisation för: Filippinerna, Indien, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Vietnam, Chile, Colombia, Panama, Estland, Kosovo, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Kenya, Lesotho, Madagaskar, Sydafrika och Zambia.
(Har även auktorisation för Kenya för att avsluta pågående ärenden.)

Barnen framför allt –  Adoptioner (BFA-A)

Har auktorisation för: Bolivia, Bulgarien, Indien, Litauen, Polen, Taiwan, Thailand, Tjeckien och Ungern.

Barnens vänner – internationell adoptionsförmedling (BV)

Har auktorisation för: Kina och Taiwan.
(Har även auktorisation för Kenya för att avsluta pågående ärenden.)

 

Uppdaterad: 2018-06-20

Uppdaterad: 2018-06-20