Världens viktigaste uppdrag - konferenser hösten 2017

Välkomna på MFoF:s och Länsstyrelsernas konferenser om föräldraskapsstöd med rubriken Världens viktigaste uppdrag. Programmet är utformat för beslutsfattare och strateger i offentligt styrd och idéburen verksamhet.

Konferensserien genomfördes hösten 2017

Föräldrar och familj har en unik möjlighet att främja barns hälsa och utveckling. Att satsa långsiktigt och strategiskt på stöd i föräldraskapet är en förutsättning för att uppnå en god och jämlik hälsa för alla barn och unga i Sverige. 


Program för dagen

Observera att tiderna under dagen kan variera, men innehållet är detsamma på de fyra konferenserna. Konferensen börjar och slutar samma tid på alla orter.

9.00 Mingelfika och registrering

 9.30 Inledning

Föräldraskapsstöd – nationella mål och visioner
Socialdepartementet

Hur främjar vi trygga familjerelationer?
Pia Enebrink (Göteborg och Umeå)
Martin Forster (Malmö och Stockholm)

Långsiktigt och strategiskt – hur då?
Anders Eriksson (Malmö, Stockholm och Umeå)
Camilla Pettersson (Göteborg)

Hur når vi ut jämlikt och jämställt? 
Mats Berggren

Värdet av sociala investeringar
Camilla Nystrand

Hur gör de som vågar satsa?
(presentation av ett lokalt eller regionalt exempel)

Cirka 16.00 Avslutning

Ladda ner programmet som pdf

Ort och datum   Lokal/adress
Göteborg den 26 september (pdf)     Folkets hus, Olof Plames plats 3
Malmö den 4 oktober (pdf)   Sankt Gertrud konferens, Östergatan 7B
Stockholm den 12 oktober (pdf)   Norra Latin, Drottninggatan 71B
Umeå den 19 oktober (pdf)   P5 Väven, Storgatan 46 A

 

Av hänsyn till miljön trycker vi inte upp programmen, men de kommer att sitta uppe på väggarna i konferenslokalerna.


Anmälan

Anmälningstiden har gått ut.


Kostnad

Deltagande kostar 650 kr exkl. moms. I priset ingår gemensam lunch och fika.


Om gästföreläsarna

Mats Berggren, verksamhetsutvecklare för Jämt föräldraskap, Riksorganisationen MÄN. Mats leder pappagrupper och arbetar som konsult i projekt som främjar jämställt föräldraskap i Vitryssland. Mats vill synliggöra pappor i mödra- och barnhälsovården och förändra maskulinitetsnormen.

Pia Enebrink är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, docent och forskargruppsledare på Sektionen för psykologi, Karolinska Institutet i Stockholm. Pia forskar om insatser för att främja barns och ungas psykiska hälsa och vill nå ut till familjer med evidensbaserade metoder. I hennes forskning ingår fokus på prevention, behandling samt implementering av insatser och kunskap.

Anders Eriksson utbildar i den europeiska kvalitetsstandarden för drogförebyggande arbete, EDPQS. Att öka kvaliteten i förebyggande arbete ligger honom varmt om hjärtat. Anders anlitas ofta som föreläsare och inspiratör för att förbättra både promotivt och preventivt arbete. Han har tidigare arbetat som utvecklingsledare i Stockholms stad. 

Martin Forster, leg. psykolog och doktor i psykologi. Martin forskar och undervisar på Karolinska Institutet och svarar på frågor om barn och ungdomars utveckling, föräldraskap och familjeliv. Han har också skrivit boken Fem gånger mer kärlek – forskning och praktiska råd för ett fungerande familjeliv.

Camilla Nystrand är doktorand och hälsoekonom vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet. Hon arbetar med att göra hälsoekonomiska utvärderingar av tidiga insatser för barn och ungdomar. Hon är också engagerad i att informera beslutsfattare om det ekonomiska värdet av att agera tidigt.

Camilla Petterson är doktor i folkhälsovetenskap. Hon brinner för att utveckla det regionala och lokala stödet till föräldrar för att främja barns och ungas hälsa. Fokus för hennes forskning har varit förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga. Camilla är utredare på MFoF.

Uppdaterad: 2017-11-23

Uppdaterad: 2017-11-23