Världens viktigaste uppdrag - konferenser hösten 2017

På hösten 2017 genomförde MFoF och Länsstyrelserna fyra konferenser om föräldraskapsstöd med rubriken Världens viktigaste uppdrag. Konferenserna ägde rum i Malmö, Stockholm, Göteborg och Umeå.

Under konferenserna blandades forskning och praktik med kunskap om hur man kan planera sitt föräldraskapsstödsarbete på ett strukturerat sätt. Dagarna har sammanfattats i konferensdokumentationen nedan.

Världens viktigaste uppdrag, konferensdokumentation 2017.pdf

 Som komplement filmades även delar av dagarna. Filmen är drygt 10 minuter och innehåller klipp från konferensen i Göteborg och korta intervjuer bakom kulisserna med föreläsarna.

 

Om du vill hoppa till en viss del av filmen:

00:19
Vad menar vi med världens viktigaste uppdrag? (Lovisa Kim, MFoF)
02:16
Vilka föräldraförmågor är viktiga för barns hälsa och utveckling? (Martin Forster, KI)
03:02
Hur kan risk- och skyddsfaktorer påverka barns hälsa och utveckling? (Camilla Pettersson, MFoF)
05:22
Hur kan samhället backa upp föräldrarna? (Martin Forster, Karolinska Institutet)
06:22
Vad behövs för att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete med kvalitet? (Anders Eriksson, Bildningsbolaget)
07:19
Hälsoekonomiska analyser som beslutsunderlag (Camilla Nystrand, Uppsala universitet)
08:45
Jämlikt och jämställt stöd för barns rätt till jämlik hälsa (Mats Berglund, Riksorganisationen MÄN)
10:15
Hur kan arbetet utformas på lokal nivå? (Cecilia Ljung, Karlskoga och Degerfors kommuner)

Uppdaterad: 2018-06-18

Uppdaterad: 2018-06-18