Föräldraskapsstöd

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Ett gott och förtroendefullt förhållande mellan föräldrar och barn fungerar som en skyddsfaktor för barnen, medan brister i hemmiljön är en riskfaktor. Forskning visar att olika former av föräldraskapsstöd är insatser som har betydelse för såväl enskilda barn som för samhället i stort.

Se filmen från våra konferenser!

Nu finns en film som sammanfattar höstens konferenser om föräldraskapsstöd.

Världens viktigaste uppdrag - konferenser hösten 2017

Publikationer

Vi har tagit över två publikationer från Folkhälsomyndigheten inom ramen för den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd.

Vägledningen Föräldrar spelar roll

Familj

Vägledning i föräldrastödsarbete – Föräldrar spelar roll

Här ges en samlad bild av aktuell forskning om föräldraskap, olika former av föräldrastöd och hur man kommer igång med ett framgångsrikt föräldrastödsarbete. Syftet är att inspirera och ge stöd till beslutsfattare, tjänstemän och praktiker på lokal och regional nivå som vill påbörja eller vidareutveckla föräldrastödjande arbete.

Hälsoekonomisk rapport

Föräldrastöd – en lönsam satsning?

Ger satsade pengar på föräldrastöd utdelning i minskad ohälsa på kort och lång sikt? Denna hälsoekonomiska rapport ger svar på frågan. Insatserna avgränsades till att gälla ett tjugotal av de mest använda strukturerade föräldrastödsprogrammen i Sverige.

Uppdaterad: 2018-03-21

Uppdaterad: 2018-03-21