Föräldraskapsstöd

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Ett gott och förtroendefullt förhållande mellan föräldrar och barn fungerar som en skyddsfaktor för barnen, medan brister i hemmiljön är en riskfaktor. Forskning visar att olika former av föräldraskapsstöd är insatser som har betydelse för såväl enskilda barn som för samhället i stort.

Den 30 augusti 2018 fattade regeringen beslut om en nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Strategin ersätter den tidigare strategin från 2009.

Klicka här för att läsa mer.

Regionala konferenser om ett stärkt föräldraskapsstöd

Under hösten 2018 anordnades tolv konferenser om föräldraskapsstöd runt om i landet. Länsstyrelserna i respektive län bjöd in yrkesverksamma och beslutsfattare från kommuner, regioner och civil sektor för att höja kunskapen och föra dialog om den nationella strategins betydelse. 

Under våren 2019 planeras ytterligare konferenser. Se datum och plats för dessa nedan.

Februari

6/2 Härnösand Länsstyrelsen i Västernorrland

 

Mars

6/3 Karlstad 

Länsstyrelsen i Värmland

21/3 Västerås  Länsstyrelsen i Västmanland

 

 

Maj

15/5 Falun

Länsstyrelsen i Dalarna

22/5 Gävle Länsstyrelsen i Gävleborg

 

 

 


Film från konferenser hösten 2017

Nu finns en film som sammanfattar konferenserna om föräldraskapsstöd hösten 2017.

Uppdaterad: 2019-04-12

Uppdaterad: 2019-04-12