Kommunal familjerådgivning

Totalt pågick 38 692 ärenden i den kommunala familjerådgivningen år 2018, vilket är en ökning jämfört med 2017. Parrelationer är fortfarande vanligast vid kommunal familjerådgivning, med något fler gifta än sambos. Förekomsten av familjerådgivning visar även fortsättningsvis på förhållandevis stora regionala skillnader.

Statistik om familjerådgivning 2018 - dokument

Uppdaterad: 2019-06-24

Uppdaterad: 2019-06-24