Familjerådgivning

Alla kommuner ska tillhandahålla familjerådgivning. Den kan ges av kommunens egen personal eller av en annan lämplig rådgivare. Kommunen ska se till att den familjerådgivningen de erbjuder har hög kvalitet, att rådgivarna har tillräcklig kompetens och att det är lätt för alla medborgare att få tillgång till den inom rimlig tid.

Den familjerådgivning som kommunerna är skyldiga att tillhandahålla regleras i 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (SoL).

Familjerådgivningen erbjuder stöd och hjälp med samlevnadsproblem, främst till par. I fokus är par och individers nära relationer och livssituation. Det kan vara par som vill förbättra sin relation och fortsätta leva tillsammans eller par där en eller båda vill separera. Det kan också handla om kvardröjande problem efter en separation eller behov av hjälp och stöd i föräldraskapet.

Meddelandeblad

Här fanns tidigare ett meddelandeblad från Socialstyrelsen (april 2008) som sammanfattade vad som gäller för den kommunala familjerådgivningen. Det har utgått och vi arbetar på att ersätta det med aktuell information.

Uppdaterad: 2017-07-25

Uppdaterad: 2017-07-25