Vilken kommun ska inleda en utredning när ett barn har folkbokförts innan kommunplacering?

Det händer att barn till nyanlända hinner folkbokföras i en kommun innan Migrationsverket anvisar dem till en annan kommun. I dessa fall är det den kommun där barnet är folkbokfört som ska göra faderskaps- eller föräldraskapsutredningen (2 kap. 2 § FB). Den kommunen ska också slutföra utredningen, även om barnet hinner bli anvisat till en annan kommun under utredningstiden (2 kap. 3 § och 2 kap. 8 a § andra stycket FB).

Socialnämnden i folkbokföringskommunen kan välja att flytta över ärendet till den nya kommunen om det skulle underlätta utredningen avsevärt (2 kap. 3 § andra stycket och 2 kap. 8 a § andra stycket FB).

Uppdaterad: 2017-08-31

Uppdaterad: 2017-08-31