Vilka handlingar behöver domstolen när socialnämnden väcker talan om faderskap eller föräldraskap?

Till stämningsansökan bifogas

  • utredningsprotokoll
  • personbevis för barnet
  • personbevis för mannen vid faderskap och kvinnan vid föräldraskap
  • bevis om behörighet att väcka och föra barnets talan
  • rättegångsfullmakt från utredaren
  • delegationshandling.

Om det finns bifogas även

  • svarsrapport från DNA-undersökning
  • intyg om ultraljudsundersökning eller utvecklingsgrad för utredning av faderskap
  • annan skriftlig bevisning
  • ekonomisk utredning för ansökan om rättshjälp.

Uppdaterad: 2017-09-01

Uppdaterad: 2017-09-01