Vem ska skriva under bekräftelsen om modern eller fadern är under 18 år?

En fader som förstår bekräftelsens innebörd och dess konsekvenser kan skriva under bekräftelsen, även om han inte fyllt 18 år. Detsamma gäller för en underårig moders godkännande. Om en underårig fader eller moder saknar förmåga att bedöma rättshandlingens innebörd och konsekvenser måste faderskapet fastställas i domstol. En vårdnadshavare, god man eller förvaltare kan inte bekräfta eller godkänna i den underåriges ställe.

Uppdaterad: 2017-08-30

Uppdaterad: 2017-08-30