Vad kan socialnämnden göra om de, trots flera kallelser, inte kan få kontakt med modern?

Utredningsskyldigheten kvarstår även om det inte går att få kontakt med modern. Det är inte möjligt att avsluta eller lägga ner utredningen på den grunden. Utredaren får försöka att på olika sätt komma i kontakt med modern, till exempel ringa eller erbjuda en tid för hembesök eller skicka kallelsen på olika språk. Utredaren kan även kontrollera i socialregistret om modern är aktuell i den egna nämnden.

En utredning om faderskap eller föräldraskap ska bedrivas med takt och gott omdöme och utgångspunkten är att utredaren ska ha moderns samtycke för att kunna hämta in uppgifter från andra myndigheter. Men om det inte går att få kontakt med modern kan det vara nödvändigt att, med stöd av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen, efterfråga kontaktuppgifter till modern från en myndighet utanför den egna verksamheten, exempelvis från en annan nämnd eller från barn- eller mödrahälsovården.

Kan socialnämnden hämta in uppgifter i en faderskaps- eller föräldraskapsutredning utan mammans samtycke?

Uppdaterad: 2017-08-30

Uppdaterad: 2017-08-30